להקים מחדש את גוש קטיף

בשבועות האחרונים אנחנו רואים שינוי תודעתי כמותו לא היה מזה שנים. "או אנחנו או הם" נהיה מטבע לשון מקובל, "למחוק את עזה"